PALVELUT

Yleisesti

Kaikista tutkimuksista laaditaan selkeä kirjallinen raportti toimenpidesuosituksineen. Tutkijalla on aina käytettävissään koko tutkimuskalusto: mm. kosteus-, paine-ero- ja hiilidioksidimittarit, lämpökamera ja merkkiainekalusto (rakenteiden tiiveyden ja ilmavuotoreittien tarkastelu).

Päivitys 2022: Yritys on toistaiseksi sivutoiminen ja toimeksiantoja on mahdollista toteuttaa ainoastaan virastotuntien ulkopuolella (ilta-aikoina tai viikonloppuna).  

 

Rakennusterveysasiantuntijan palvelut

Autan mielelläni kaikissa rakennusterveyteen liittyvissä asioissa, oli sitten kyse kiinteistön kokonaisvaltaisesta tutkimuksesta, suppeammasta tarkastelusta tai vaikka vain osallistumisesta palaveriin.

Sisäilman laatuun liittyvät tutkimukset

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä miten asiassa olisi viisainta edetä. Suuremmissa kohteissa tehdään taustatietoihin tutustumisen lisäksi aina myös katselmuskäynti, joiden pohjalta laaditaan tutkimussuunnitelma ja tarjous.

Kosteusmittaukset

Kuten uusien betonirakenteiden pinnoitettavuusmittaukset tai maanvastaisen rakenteen kosteusjakauman selvitys. Käytössä Vaisalan kalibroidut mittalaitteet. 

Rakenteiden kuntotutkimukset

Esim. aistinvaraisten havaintojen, kuntotarkastuksen tai homekoiratutkimuksen perusteella voi muodostua tarve tutkia rakenteiden kuntoa perusteellisemmin rakenneavauksin, kosteusmittauksin ja materiaalinäyttein.

Kosteuskartoitukset

Vesivahinkotapauksissa on syytä selvittää kosteusalueen laajuus, jotta korjaukset voidaan suorittaa riittävällä laajuudella.
 

Näytteenotto

Sisäympäristönäytteiden ottaminen, esim. mikrobi-, VOC-, kuitu- tai pölynkoostumusnäytteet.
 

Virastotuntien ulkopuolella

Aina välillä tulee tilanteita joissa tutkimuksia ei voida suorittaa virastotuntien puitteissa, esim. tilan käyttötarkoituksesta johtuen. Työn suorittaminen myös ilta-aikaan tai viikonloppuna voi tulla kyseeseen, jos niin erikseen sovitaan (neuvoteltava tapauskohtaisesti).